HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ CỦA GETVINI

NIỀM TỰ HÀO CỦA CHÚNG TÔI

Getvini luôn tự hào và vững tin vào năng lực của đội ngũ nhân viên khi trở thành đơn vị đồng hành của hơn 200 doanh nghiệp SME chuẩn bị, đang và đã khởi nghiệp

Getvini luôn lấy năng lực và trình độ nhân sự làm cốt lỗi phát triển, không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ năng lực của nhân viên từ đó tạo ra nhiều giá trị nhất cho từng doanh nghiệp mà Getvini đồng hành.

50+

Doanh nghiệp đồng hành lâu dài

10+

Marketer có kinh nghiệm thực chiến trên 3 năm

96%

Doanh nghiệp bước vào giai đoạn kinh doanh ổn định

400+

Chiến dịch quảng cáo được thực hiện

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

ly-binh
mia-soma
pham-tiep
medicos
belle-de-jour
ung-hoang-phuc
toan-hong
noah
sao-mai
apona
leala
ffc

TIN TỨC