VÌ SAO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ XÂY DỰNG KÊNH TIKTOK TẠI GETVNI AGENCY?

  • Thiết bị quay dựng, bối cảnh được chuẩn bị chi tiết.
  • Kịch bản sáng tạo, phù hợp với thế mạnh và mục tiêu của doanh nghiệp, cá nhân.
  • Có lộ trình cam kết KPI rõ ràng, báo cáo chi tiết hằng tuần.
  • Đội kĩ thuật, sáng tạo có nhiều năm kinh nghiệm.

Tự nhiên

Cam kết lượt xem , lượt followers tự nhiên. Nói không với like ảo.

Linh hoạt

Đa dạng nội dung, ý tưởng trong quá trình thực thi, chủ động thay đổi ý tưởng khi không hiệu quả.

Chuyên nghiệp

Báo cáo rõ ràng, timeline chi tiết, đảm bảo đúng tiến độ đặt ra.