Kantar: Báo cáo về Người tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường

Kantar: Báo cáo về Người tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường Báo cáo nghiên cứu về những người tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường và mối quan hệ của những người tiêu dùng này với thương hiệu. Kết quả báo cáo dựa trên cuộc khảo sát online với 112.000 đáp viên đến từ 35 quốc gia trong 5 năm. Bằng cách kết nối thái độ và hành động với hành vi mua sắm trên các danh mục FMCG, nghiên cứu mang đến cái nhìn sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa người tiêu dùng và thương hiệu trong bối cảnh môi trường.