Kantar Media Reactions 2023

Nếu tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu, hiệu quả của chiến dịch quảng cáo có thể tăng gấp 7 lần. Báo cáo Kantar Media Reactions 2023 gợi ý những kênh và thương hiệu truyền thông hàng đầu trong năm 2023, giúp marketer khám phá môi trường truyền thông phù hợp cho chiến dịch quảng cáo của mình.