Getvini Agency

Tự hào là công ty media với những giải

pháp sáng tạo trong sản xuất nội dung

trên các nền tảng social media.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Get – Media:

Sản xuất short video, hình ảnh, TVC cho các nền tảng social media.

Get – Solution:

Cung cấp giải pháp marketing toàn diện bằng các chiến lược marketing ngắn hoặc dài hạn.

Get – POD:

Phát triển hệ thống thương mại quốc tế bằng hệ thống seeding tự động.

Get – Media:

Sản xuất short video, hình ảnh, TVC cho các nền tảng social media.

Get – Solution:

Cung cấp giải pháp marketing toàn diện bằng các chiến lược marketing ngắn hoặc dài hạn.

Get – POD:

Phát triển hệ thống thương mại quốc tế bằng hệ thống seeding tự động.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRÍ

Đề cao sức mạnh của tri thức. Luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát triển toàn diện về kiến thức và kỹ năng. Khuyến khích những ý kiến đóng góp, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

ĐỒNG

Đồng hành cùng khách hàng trên con đường kinh doanh. Thành công của doanh nghiệp là thành công của chúng tôi.Tập thể Getvini đồng lòng vượt qua mọi thử thách khó khăn, chia sẻ, giúp đỡ để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

TÂM

Đặt chữ tâm vào những việc nhỏ nhất, hành động tỉ mỉ, hết lòng vì lợi ích của khách hàng.Luôn cải tiến để nâng cao trải nghiệm khách hàng, mang lại sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ.

TRÍ

Đề cao sức mạnh của tri thức. Luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát triển toàn diện về kiến thức và kỹ năng. Khuyến khích những ý kiến đóng góp, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

ĐỒNG

Đồng hành cùng khách hàng trên con đường kinh doanh. Thành công của doanh nghiệp là thành công của chúng tôi.Tập thể Getvini đồng lòng vượt qua mọi thử thách khó khăn, chia sẻ, giúp đỡ để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

TÂM

Đặt chữ tâm vào những việc nhỏ nhất, hành động tỉ mỉ, hết lòng vì lợi ích của khách hàng.Luôn cải tiến để nâng cao trải nghiệm khách hàng, mang lại sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ.

Slide
Slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Chúng tôi là…

Slide
Slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Get – Media:

Sản xuất short video, hình ảnh, TVC cho các nền tảng social media.

Get – Solution:

Cung cấp giải pháp marketing toàn diện bằng các chiến lược marketing ngắn hoặc dài hạn.

Get – POD:

Phát triển hệ thống thương mại quốc tế bằng hệ thống seeding tự động.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRÍ

Đề cao sức mạnh của tri thức. Luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát triển toàn diện về kiến thức và kỹ năng. Khuyến khích những ý kiến đóng góp, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

ĐỒNG

Đồng hành cùng khách hàng trên con đường kinh doanh. Thành công của doanh nghiệp là thành công của chúng tôi.Tập thể Getvini đồng lòng vượt qua mọi thử thách khó khăn, chia sẻ, giúp đỡ để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

TÂM

Đặt chữ tâm vào những việc nhỏ nhất, hành động tỉ mỉ, hết lòng vì lợi ích của khách hàng.Luôn cải tiến để nâng cao trải nghiệm khách hàng, mang lại sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ.