SHOWCASE

CÁC DỰ ÁN

DCI Việt Nam
Xây kênh Tiktok

Noah Legend
Story board, phát triển fanpage

Lý Bình – Phương Trinh Joile
Xây dựng kênh Tiktok

Riin Group 
Xây dựng kênh Tiktok

The Rich Fitness & Yoga 
Xây dựng fanpage

Angle Phương Trinh
Short video beauty

Ê Á
Xây dựng fanpage

Phú Trần Korean
Xây dựng kênh Tiktok

SheFF
Photoshoot, thiết kế layout website

Bé Ngọc Miền Tây
Xây kênh Tiktok, Affiliate

Leala
Photoshoot

Tám Riêu
Chăm sóc fanpage